קריאת שמע על ,7מקד ,

אף על פי שקרא אדם קריאת שמע בבית הכנסת מצווה עליו לקרותה על מיטתו לפני השינה , לפי דיעה אחת בגמרא ( ברכות ד ע " ב . ( ואומר ברכת " המפיל" שגס היא מן הגמרא ( ברכות ס ע " ב : ( "ברוך ... המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי . ויהי רצון מלפניך ... שתשכיבני לשלום , ותעמידני לשלום ... ברוך אתה ה י המאיר לעולם כולו בכבודו . " לאחר ברכה זו , שנוסחה שונה מן הגמרא וגס בקרב העדות השונות , אומר פרשת "שמע , " ועוד פרקים נוספים , הכל לפי המנהג , ככתוב בכל סידורי התפילה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור