מונבת הןיכרון על קברו של רי נחמן קרובמל בטרנופול. פולין