קראים

כת יהודית , הרואה את המקרא לבדו כמקור החוקים והדינים וכופרת כתלמוד . מכונה גם "בני מקרא " או "בעלי מקרא . " ביקשה לבאר את דברי התורה לא על פי פירושיהם של בעלי יההלכה "והאגדה , אלא לפי הפשט בלבד . כדי לקיים את הכתוב בתורה "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת " ( שמות לה , ג ) אסרו הקראים להכין אש לבישול ולמאור אפילו מבעוד יום . בליל שבת ישבו בחשיכה ובשבת אכלו צוננים בלבד . בפרשם את הפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו" ( דברים יד , כא _) באופן מילולי , ביטלו את האיסור של אכילת בשר בחלב . לא קיימו דינים כמו ציצית ותפילין . ביטלו את החגים שאינם מן התורה , והנהיגו שינויים בלוח השנה . ולפי שגרו תכופות בשכנות קרובה ליהודים או גם באותה שכונה עצמה , גרמו החגים הנפרדים למחלוקות קשות בין היהודים הרבניים לקראים וליחסי איבה ומרירות ביניהם . כת הקראים נוסדה אחרי שנת 760 בידי ענן בן דוד , ממשפחת ראשי הגולה בארץ בבל . ברם , תורתה החדשה גובשה בעיקר על ידי בנימין { _לזוןנךי , שחי כמאה שנה אחרי ענן . בגלל הזכות שניתנה לכל קראי לפרש את המקרא כהבנתו ולקיים את המצוות לפי השגתו , התפצלה הקראות מראשיתה לכיתות רבו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור