קץ' קץ הימים

יסוף כל הדורות , ימות "המשיח "ואחרית הימים . "כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב , " ניבא חבקוק ( ב , 1 הנביאים חזו מה שיקרה לעת קץ . חזון אחרית הימים "והגאולה העתידה הוא בחזונם של נביאי ישראל על יום הדין " ) יום ה ("' הממשמש ובא , ועל גאולת ישראל והאנושות כולה שתבוא בעקבותיו . את יום הדין ראו הנביאים כיום משפט ועונש אלוהי לשם צריפתם וזיקוקס של ישראל והעמיס מן הרע ומן העוול שבקירבם ובפתיחת תקופה חדשה בתולדותיהם . הנביאים האמינו , כי עם בוא הגאולה ישתנו סדרי בראשית , צדק ושלום נצחי ישררו בתבל : "וגר זאב עם כבש ... לא _? _ףעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי , כי מלאה הארץ דעה את ה י כמים לים מכסים " ( ישעיהו יא , ו , 1 ג שארית ישראל , שתיוותר אחרי יום הדין , תזכה לתקופת אושר נעלה ותהיה אור לגויים : "כי מציון תצא תורה ודבר ה י מירושלים " ( ישעיהו ב , ג . ( האסונות והחורבנות שפקדו את היהודים ( ובייחוד גלות בבל , גזירות אנטיוכוס , שיעבוד רומא , חורבן בית שני , כישלון מרד בר כוכבא ) הגבירו את כמיהת העם לגאולה שלימה , והעמידוה במרכז הכיסופים הלאומיים . האמונה כי הגאולה תבוא על ידי איש מבית דוד , שכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור