קפח רבי מאיר בעל הנס

קופה של צדקה לטובת תלמידי חכמים ועניים שבארץ ישראל . היתה מצויה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות , ולימים בבתים פרטיים . יהודים היו תורמים לקופות אלה לעיתים מזומנות כדי לקיים את יושבי ארץ ישראל , שבלי תרומות אלה לא היה בידם להתקיים . הקופה קרוייה על שמו של התנא רבי • מאיר , שמקום קבורתו בטבריה . יש שמייחסים את יסודה ילרמב " _ן ( רבי משה בן נחמן , ( ממחדשי היישוב בירושלים ( עלה ב . ( 1267 יש מקדימים ואומרים שר י יחיאל מפאריס , שעלה בשנת 1257 בראש קבוצה של שלוש מאות רבנים , הוא שייסדה . במשך השנים נוסדו קופות שונות מסוג זה . אך משנת , 1740 עם חידוש היישוב היהודי בטבריה , נתייסדה ונתמסדה קופה זו מחדש וזכתה להתבסס בארצות המזרח ובמזרח אירופה . היא היתה לקופה כללית למען ארבע ערי הקודש שבארץ ישראל : ירושלים , חברון , צפת וטבריה . נשים היו נוהגות לתרום _פרוטותיהן לקופה זו לפני הדלקת נר של שבת ויום טוב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור