קפת דו1לים

מוסד רפואי שתפקידו הגשת סיוע רפואי ואישפוז לחברים המאוגדים בו ומשלמים לו מיסים חודשיים . הראשונה שבקופות החולים כבר הוקמה בשנת תרע " ב 11912 ) על ידי הפועלים בני העלייה השנייה , היא קופת החולים של ""ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל . " המניע להקמתה היה הצורך בהגשת עזרה בימי מחלה — ואלה היו רבים — לעולים החדשים , שהגיעו רובם מארצות אירופה _לארץ ישראל החמה , שהתנאים בה היו קשים מבחינות רבות . העיקרון שהקופה פועלת לפיו הוא תשלום המס החודשי של כל חבר במסגרת ה"מס האחיד " ותמורת כל זאת מקבל החבר בעת הצורך את כל העזרה הרפואית שהוא או בני משפחתו נזקקים לה . בראשית שנות השמונים מקיפה קופת החולים הכללית כשניים וחצי מיליון נפש , כשבעים אחוז מאוכלוסיית המדינה . משתייכים אליה גם חברי הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל נותני העבודה משתתפים באחזקת קופת חולים על ידי תשלום "מס מקביל" שהם משלמים . כך תומכת הממשלה בקופת החולים . קיימות בארץ עוד מיספר קופות חולים כמו "קופת חולים מאוחדת , " "קופת חולים לעובדים לאומיים" ו " קופת חולים מכבי . " גם הלא יהודים שבמדינה חברים בקופות החולים ונהנים ממלוא הזכויות...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור