קפריסין, מךןנ1ת גרוש

אי במזרח הים התיכון . משנת 1914 היה ברשות בריטניה . משנת 1925 הוכרז כמושבת כתר בריטית . שימש בסיס חשוב לצי הבריטי . עם התגברות "עלייה ב י לארץ ישראל ( העלייה הבלתי חוקית ) שילחו הבריטים רבים מן העולים שנתפשו , למחנות שהקימו למענם בקפריסין . הממשלה הבריטית הודיעה ביום 13 באוגוסט 1946 כי נקטה אמצעי זה במלחמתה נגד העלייה הבלתי ליגאלית לארץ ישראל , שהתגברותה מהווה "מקור לסכנה חמורה לסדר פלשתינא ( א"י . " ( האוניות שהיו נתפשות בלב ים היו מובאות לחיפה . שם היו חיילים בריטים מעבירים את העולים לאוניות בריטיות שהובילום לקפריסין . שם שוכנו במחנות בתוך צריפי עץ ופח ואוהלים . העלייה ארצה הותרה לשבע מאות וחמישים נפש בחודש . במחנות קפריסין עברו חמישים ושניים אלף נפש . מחציתם עלתה ארצה לפני הכרזת המדינה , ואילו יתרם הגיע לאחר קום המדינה . באמצע ינואר 1949 שיחררו הבריטים את שארית העולים שהיו בקפריסין ואשר הוחזקו במעצר עקב היותם בגיל הגיוס . אחרון המגורשים עזב את האי ב 10 בפברואר . 1949 במשך שנות קיומם של המחנות שיגרו לשם המוסדות הלאומיים היהודיים עשרות שליחים שניהלו שם עבודה חינוכית ותרבותית . שליחי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור