קפיצת הדרך

התקצרות הדרך בנס . מוטיב המצוי באגדה לגבי הקדמונים , ומיוחס גם לאישים בימי הביניים ובמאות האחרונות . "שלושה קפצה להם הארץ : אליעזר עבד אברהם , יעקב אבינו ואבישי בן צרויה " ( סנהדרין צה ע " א . ( גם על אברהם אומר המדרש שקפצה לו הארץ ( תנחומא ויצא ג . 1 כך במדרשים מאוחרים לגבי המלך שלמה . רבי חנינא בן דוסא קפצה לו הארץ כשהעלה אבן לירושלים ( קוהלת רבה א , א . ( האגדה תולה סיפורים כאלה "ברמב " ם " וברמב " ן . כך מסופר בפי העם על "הבעל שם טוב וצדיקים אחרים . ש " י • עגנון עשה מוטיב זה יסוד בסיפורו "לבב ימים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור