קפולזה

מעיל עליון ארוך , שיהודי רוסיה ופולין נהגו ללבוש . לפנים היתה הקאפוטה הלבוש של הפולנים . אלה שינו ועברו ללבוש בגדים אחרים , ואילו היהודים קידשוה במרוצת הדורות ולא נאותו לשום דרישה לקצץ באורכה או בכלל להיפרד הימנה . כפתורי הקאפוטה הם בצד ימין , בניגוד ל"מודה" האירופאית לתיתם בשמאל . כל זאת כדי לקיים "ובחוקותיהם לא תלכו" ( ויקרא יח , ג . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור