קערת ליל הסלר

קערה גדולה שמעמידים ברוב הקהילות בליל הסדר במרכז השולחן ובה המצות , זרוע , ביצה , * מרור , חרוסת וכרפס . סדר הקערה שונה מעדה לעדה בישראל . בין הספרדים מקובל לסדרה על גבי מגש גדול . שלוש המצות , מרור וחזרת בתווך . מימין זרוע וחרוסת ומשמאל ביצה וכרפס . לפי מנהג האשכנזים — על פי הגאון מווילנא — מניחים שתי מצות בתווך , מימין מרור וזרוע ומשמאל חרוסת וביצה . לפי מנהג האר " י מניחים למעלה שלוש מצות , מימין זרוע וחרוסת , באמצע מרור , למטה חזרת , ומשמאל ביצה וכרפס . הזרוע הוא עצם ועליה קורט בשר צלוי — זכר לקורבן פסח . הביצה — זכר לקרבן חגיגה . החרוסת הוא זכר לטיט ומשמש לטיבול . הכרפס הוא הירק שאוכלים בסעודה . מרור וחזרת הם לאכילת מרור ולכורך . הקערה הפכה להיות אחד מן הנושאים האהובים באמנות היהודית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור