קערות

בעדות אשכנז ובקצת עדות ספרד נהגו להעמיד בערב יום כיפורים לפני תפילת מנחה קערות לשם מתן צדקה בהן לחברים או למוסדות שונים . יש שנותנים בתוכן כסף במקום כפרות לשם פידיון כפרות . אך עיקר עניינן מתן צדקה לפני היום הקדוש . נהגו להעמיד קערות כאלה גם בערב פורים בשעה שנותנים * _מחצית השקל . זאת כחלק ממצוות מתן מתנות לאביונים , שחייבים ליתן בפורים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור