קקזגזנר\?",ךאל

. 1957-1906 מראשי התנועה הציונית ברומניה ובהונגריה . יליד קלוז י . ד יי ר למשפטים ועיתונאי . בשנים 1940-1925 עבד בעיתון הציוני "אוי קלט . " בשנות מלחמת העולם 1945-1942 ישב בבודאפשט והיה סגן יושב ראש התנועה הציונית בהונגריה . היה אחד מראשי ועדת ההצלה לפליטים היהודים שהגיעו להונגריה מסלובקיה ומפולין . בתוקף תפקידו ניהל משא ומתן עם השילטונות ההונגריים ועם סוכני ריגול של הצבא הגרמני . משנכבשה הונגריה בשנת 1944 התרחבו פעולות ההצלה . הועלתה ההצעה להשיג בשביל גרמניה סחורות ועשרת אלפים משאיות תמורת שיחרור יהודים " ) דם תמורת סחורות . (" קסטנר ביקר מספר פעמים בגרמניה ובשווייץ , שם נפגש עם נציגי _ הג י וינט והסוכנות . בעקבות פעילותו שוחררו מברגן בלזן שתי קבוצות של יהודים והועברו לשווייץ 316 ) ו 1 , 368 נפש . ( לאחר המלחמה עלה קסטנר לישראל , עסק בעיתונאות ואחר כך כדובר משרד המסחר והתעשייה . היה מועמד מטעם מפא " י לכנסת . בשנת 1953 האשימו מלכיאל גרינוואלד בשיתוף פעולה עם הנאצים . במסירת עדות במשפטי נירנברג לטובת קצין האס אס קורט בכר , ובסיוע לשיחרורו . היועץ המשפטי הגיש תביעת דיבה נגד גרינוואלד ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור