ק?יז

• בהלכה התלמודית , מעשה המעביר את זכות הבעלות מרשות המ 1 כר לרשות הלוקח בדרכים מוגדרות , המשתנות לפי סוגי החפץ או הנכס . בדרך כלל נקבע כי מתן כסף מצד הקונה עדיין איננו נחשב גמר העיסקה , וכי רק החזקת החפץ עצמו בדרך קבועה היא שעושה את הקניין . מיטלטלים נקנים במשיכה או על ידי הזזתם בדרך אחרת . קניין בדרך של משיכה מתקיים אף לגבי דברים שאינם לנגד עיני הקונה והמוכר . לשם כך נוקטים דרך של קניין החליפין , הקובעים כי משעה שאחד הצדדים משך סודר או כל חפץ אחר , נעשתה העיסקה . דרך זו מכונה "קניין סודר . " זהו קניין סמלי . כאן כאילו מחליפים את הדבר הנמכר או הניתן במתנה בסודר . בקבלת הסודר עובר הדבר מרשות הבעלים הקודמים לרשות הקונה או מקבל המתנה . לפנים בישראל היה מעשה הקניין במתן נעל ( רות ד , ז . ( לימים נשתנה לסודר . בהשאלה קוראים בעדות הספרדים "קניין" למה שמסכימים הצדדים בעת האירוסין והם כוללים את תנאי השידוך ואת סידורי החתונה . "תנאים " בעדות אשכנז . מקיימים את הכתוב על ידי קבלת "קניין סודר . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור