ק^טוניסטים

כינוי לנערים יהודים שנלקחו בכוח לעבודת הצבא הרוסי . הם שירתו עשרים וחמש שנה . עד היותם בני עשרים ואחת היו נשלחים ליישובים מרוחקים ברוסיה ( קאנטתים ) ונמסרים למשפחות ותיקות לשם חינוך , טמיעה ושמד . הפרשה החלה באוגוסט , 1827 כשהצאר ניקולאי הראשון הוציא פקודה "לתקן " את מצב היהודים ברוסיה על ידי שתוטל עליהם החובה של שירות בצבא . בני שמונה עשרה היו נשלחים הישר לצבא ואילו הילדים היו נשלחים , כאמור , לקאנטונים , לשם הכשרתם לשירות בצבא . כל קהילה היתה חייבת להמציא מיכסה מסויימת של חיילים לצבא . הכל ביקשו להיפטר משירות זה . כך החלה פרשת החטופים . קהילה שלא המציאה את המיכסה שהוטלה עליה באו אנשי השילטון ולקחו באונס את מי שבא לידם . הממשלה אירגנה — לעיתים בשיתוף עם הקהילה — חוטפים שארבו לילדי ישראל , חטפום ושילחום לצבא . היתה זו פרשה מרה בקורות ישראל , שהרעילה את חיי הקהילות . רבים הבריחו את ילדיהם אל מחוץ למדינה , או החביאום ביערות . רבים מן הילדים החטופים מתו ברעב ובקור . רבים עונו ונאנסו להשתמד . רבים מהם , קטנים כגדולים , עמדו בגבורה בניסיון ושמרו על יהדותם . אותם שסיימו את השירות , ניתנה לה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור