(ל(!לןנה, ס?ר

מספרי "הקבלה והמוסר החשובים ביותר שנתחברו בספרד במאה הי ד . זהותו של המחבר , שהוא גם מחברו של בעל ספר -ה " פליאה , " אינה ידועה לנו . כספר ה"פליאה , " נכתב גם ספר ה " קנה " בצורת שיחות בקרב משפחת חכמים קדושים קדומה בתקופת האמוראים , והוא מיוחס לאחד מהם בשם " קנה , " ומכאן גם שמו . בספר חומר רב מחיבורים קודמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור