קנדה

ראשיתו של היישוב ביהודי בקנדה בשנת , 1759 עת כבשו הבריטים את " צרפת החדשה " ( כינוייה של הארץ בפי יושביה הצרפתים . ( עד אז נאסר על היהודים להכנס למושבה הצרפתית . מרבית היהודים הגיעו למונטריאול , והתרכזו בה עד מחצית המאה ה . 19 עד מהרה נטלו חלק פעיל בחיי הכלכלה , בפוליטיקה ובצבא . ב 1832 העניק החוק ליהודי קנדה התחתית ( הצרפתית ) זכויות אזרח מלאות ובהן הזכות להיבחר לפרלמנט ולכהן במשרות בשירות הציבורי . בסוף המאה ה 19 החלה התיישבות יהודית חקלאית במספר מושבות בסיועו של הברון "הירש . הקהילה היהודית בקנדה גדלה באיטיות עד המאה ה . 20 בשנים 1911-1901 היו בקנדה כ 58 , 000 יהודים , וב 1971 מנתה הקהילה כ 297 , 000 נפש . מתוך כ 300 , 000 יהודי הקהילה היום , יותר _מ סילס * הם מהגרים שברחו מן "הפוגרומים ברוסיה ומהאוירה הסוערת במזרח אירופה ( בהם יותר מ 2 , 000 מן ה '' צועדים , " שברחו מרומניה ב . ( 1899 ההגירה היהודית לקנדה התעצמה מאד לאחר מלחמת העולם הראשונה , כאשר נקבעה מיכסה מספרית למהגרים לארצות הברית , והרבה מהם הופנו לקנדה . אחרי מלחמת העולם השניה ( 1960-1945 ) היגרו כ 40 , 000 יהודי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור