קמחי, ר' דוד (רד"ק)

. 1235-1160 מגדולי הבלשנים ומפרשי המקרא . בן דרום צרפת . חיבורו "מכלול" על הדיקדוק , ומילונו המקראי "ספר השרשים , " סיכמו את חקירות קודמיו _, ו יהודה בן חיוג ור י יונה אבן ג י נאח , שרוב תורתו שאובה מהם . רד " ק ראה עצמו אמנם כמסכם , אך למעשה הוא מגלה מידה גדולה של עצמאות ומרחיב את תורתם של ראשונים . הוא עלה עליהם מבחינה מתודית . לכתחילה נכתבו שני הספרים כספר אחד , אלא שבמרוצת הזמן נתחלקו לשני ספרים נפרדים . ב " מכלול" סוקר רד " ק את דיעות קודמיו בכל בעיה ובעיה , דן בהם ומרצה , לראשונה בלשון בהירה , שיטה ברורה וכוללת של מבנה הלשון העברית . "ספר השרשים " מצטיין בסידור שיטתי . את פירוש המלים מבסס רד " ק על האטימולוגיה ועל השוואה של הלשון העברית ללשונות קרובות , ובייחוד ארמית וערבית . רד " ק הצטיין כפרשן המקרא . נהירים היו לו כל דרכי הפרשנות עד זמנו והוא פירש בדרך של סינתיזה של כל אלה שקדמוהו . הוא נתן דעתו גם לתוכן העניינים וגם לבעיות לשון וצורה . הוא מבאר את המילים לפי צורתן הדיקדוקית ולפי גזירתן האטימולוגית . בפירושו מצויים גם יסודות דרשניים והגותיים . בסוף ימיו השתתף גם בפולמוס על ספר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור