קלף

עור של בהמה המעובד ומוחלק מצידו הפנימי , כדי לכתוב עליו . עד המצאת הנייר ושיווקו בייצור המוני היה הקלף אחד מן החמרים העיקריים שכתבו עליהם . בישראל משמש הקלף לכתיבת ספרי תורה , מגילת אסתר , "תפילין , • ומזוזות . _כשפושטיס את עור החיה או הבהמה , מעבדים אותו כדי להכשירו לכתוב עליו . יריעת העור שעובדה כמות שהיא והוכשרה לכתיבה עליה קרויה גוויל . כותבים עליה בצד השיער . כשחוצים את העור בעוביו לשניים — קרויה היריעה המתקבלת לצד הבשר קלף ואילו היריעה שלצד השיער קרויה דוכסוסטוס ( מלה יוונית שמשמעה : נגרד ונקלף משני עברים . 1 גם על הקלף וגם על הדוכסוסטוס כותבים בצד החתך . ולדעת "הרמב"ם כותבים על הקלף בצד הבשר ועל הדוכסוסטוס בצד השיער . הלכה למשה מסיני שתפילין כותבים על הקלף ומזוזות על דוכסוסטוס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור