לןלי^ר, הרב צבי הירש

. 1874-1795 רב נודע , ממבשרי הציונות . נולד בליטא שבמערב פולין . שימש רב — בלא שכר — בטורן שבפרוסיה משנת 1824 ועד מותו . התפרנס מחנות קטנה שהחזיקה אישתו . הרב קלישר טען כי גאולת ישראל מן הגלות תבוא תחילה בידי אדם . הגאולה האחרונה שבביאת המשיח תבוא לאחר שישוב עם ישראל לארץ ישראל , ויקיים מצוות התלויות בארץ , כולל הקרבת קורבנות שניתן להקריבם בזמן הזה . הרב קלישר בא בפולמוס עם רבנים גדולים בני דורו שלא קיבלו את דעתו שאפשר להכניס גורם אנושי בתוכנית הגאולה של ישראל . הרב קלישר הסתמך על ההתעוררות הלאומית שחלה בקרב עמי אירופה באותו פרק . הוא יצא לפעול למען רעיונותיו כשקמה ה " חברה ליישוב ארץ ישראל" על ידי חיים צבי לוריא . חברה זו הוציאה את ספרו "דרישת ציון " שהיה ספר יסוד להסברת רעיון השיבה לארץ ישראל בקרב החרדים . קלישר יצא למסעות תעמולה באירופה , כדי לרכוש את מנהיגי הציבור לרעיונותיו . הוא טען שיש לבסס את היישוב בארץ ישראל על יסודות כלכליים בריאים בניגוד ל"חלוקה . " הציע לייסד בית ספר חקלאי , ותבע הקמת צבא יהודי , מאומן למלחמה ולפעולות שיטור . הרב קלישר עמד בפולמוס גם עם רבני ארץ ישראל עצמה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור