לןירואן

עיר _בצפון מרכז תוניסיה . בשיא _שילטון הערבים היתה בירת צפון אפריקה כולה , ונחשבה למרכז דתי ותרבותי של האיסלאם . יהודים התיישבו בה במאה השמינית . בימי הביניים נודעה כמרכז כלכלי ותרבותי חשוב . קהילתה העשירה תמכה הרבה בישיבות שבבבל , ובה נתרכזו הקשרים התרבותיים והכספיים של הישיבות עם שאר הקהילות שבצפון אפריקה . בה היתה ישיבה מפורסמת וחשובה . ראשי הישיבות שלה החליפו איגרות עם • הגאונים שבבבל ובארץ ישראל . ר י חושיאל בן אלחנן ( המאה העשירית-האחת עשרה ) שהגיע אליה עשאה מרכז ללימוד התורה ולהפצתה . הישיבה בראשותו לא היתה תלויה כמו בעבר בגאוני בבל . הישיבה גם קיימה קשרים הדוקים עם ארץ ישראל , שישבו בה מהגרים רבים מצפון אפריקה . רבי חננאל בן חושיאל ורבנו בן יעקב נסים , שני פרשני התלמוד הנודעים , ביצרו את הישיבה כמרכז תורני עצמאי , ומהם נודעה השפעתה על מרכזי התורה האחרים מאז ואילך . מגדולי תלמידיה של _קירואן היה הרי " ף ורבי יצחק אלפסי . ( אף פעלו בה הפילוסופים יצחק הישראלי ודונש בן תמים . בשנת 1160 נכבשה קירואן בידי האלמוחידים . הם הכריזו עליה כעל עיר קדושה ואסרו על לא מוסלמים לשבת בה . איסור ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור