קינ1ת

מעיקרם שירי אבל ומספד על מות אדם ועל מפלה במלחמה . בלוויה היו נשים מקוננות : "התבוננו וקיראו למקוננות ותבואנה , ותשאנה עלינו נהי" ( ירמיהו ט , טו-יז . ( מפורסמות קינותיו של דוד על יהונתן ( שמואל ב א , יז ) ועל מות אבנר ( שם ג , לג . 1 מגילת איכה מכונה גם "קינות . " ואכן , מאז חורבן בית המקדש היא נאמרת בבתי כנסיות בליל "תשעה באב ובעדות הספרדים גם בבוקר . לימים ניתוספו לאמירתה עוד פיוטי קינות שחיברו פייטנים בכל הדורות . גדול הפייטנים , שקינותיו מפרנסות את ספרי הקינות , הוא רבי אלעזר י הקליר . מפורסמות הקינות הפותחות בתיבת "ציון " ומכונות "ציונית " שהנודעת בהן היא קינתו של רבי יהודה הלוי : "ציון הלא תשאלי לשלום אסיריך . " הקינות נוסח אשכנז כונסו בספר "קינות לתשעה באב" ושל עדות המזרח בקובצי "ארבע צומות" או "חמש תעניות . " לסדר הקינות האשכנזי נכנסו גס קינות על חורבנן של קהילות ישראל באשכנז בימי 'מסעי הצלב כמו שפיירא , ורמייזא ומגנצא . הקינות בתשעה באב נאמרות בבית הכנסת , כשהקהל יושב על הארץ , ובלילה קורא אותן לאור נרות . בבוקר מאריכין בקינות , שיום זה מיוחד לכך , ו " מי שעובד בתשעה באב אינ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור