.קקזן יקטנה

ילד שעדיין לא הגיע לגיל שלוש עשרה וילדה שטרם מלאו לה שתים עשרה . קטן וקטנה אינם בגדר איש או אישה הנזכרים בתורה , לחייבם במצווה ולהטיל עליהם אחריות על מעשיהם . האב חייב לחנך את בניו הקטנים , הכל לפי התפתחותם . "בן חמש למקרא " ( אבות ה , כא . ( קטן היודע לנענע חייב בלולב , היודע להתעטף — חייב "בציצית , היודע לשמור "תפילין — אביו לוקח לו תפילין , לדבר — אביו מלמדו תורה "וקריאת שמע וסוכה מב ע " א . ( ברם , כבר נהגו מקצת העדות שלא יניח תפילין אלא בן י " ג . נדרו של קטן נדר והקדשו הקדש — אם בר דעת הוא ( נידה ה , ח תרומתו — תרומה ( תרומות א , ג . ( בכמה עדות אשכנז קטן היודע לקרוא בנביאים עולה "למפטיר , שעלייה זו אינה ממניין ז י קרואים . בעדות תימן יש שעולה לשישי או לכל עלייה אחרת . בהלכה נקבע כי קטן ( בנוסף לחרש ולשוטה ) אינו אחראי למעשיו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור