קושאן

) מונח בתורכית שמשמעו שטר מכירה או תעודת רישום של קרקע או בניין בספרי האחוזה הממשלתיים . מונח זה הוסיף לשמש בארץ גס בימי המנדאט הבריטי ובראשית ימיה של מדינת ישראל עד ששמו הוסב לשטר מכר . המינהל התורכי בארץ לא הצטיין בסדריו ואף האזרחים לא היו חדורים תודעה של שמירה על תעודות . יותר מכל קבעה החזקה . משהחלה ההתנחלות היהודית נודע לקושאנים ערך חשוב , והם הפכו מילת מפתח בכל מעשה של רכישת קרקעות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור