ק1רצ'ק, יאנוש

. 1942-1878 סופר ומחנך יהודי בפולין . שמו מעיקרו הנריך גולדשמידט . נולד בווארשה למשפחה יהודית מתבוללת ועשירה . למד רפואה ובתחילת דרכו אף שימש כרופא בית חולים בווארשה . תוך כדי עבודתו זו החל נותן דעתו על עניים ונוער במצוקה . התנדב לעבוד במחנות קיץ לילדי מצוקה . את תפישתו החברתית החינוכית כבר ביטא בספריו הראשונים . בשנת 1911 נתמנה מנהל בית היתומים היהודי בווארשה . הוא גיבש שיטה חינוכית שהיתה מהפכנית בשעתה , בהעמידה במרכז את החום והאהבה לילד . את המוסד ביסס במידה רבה על _שילטון עצמי של החניכים , ומתן אפשרות של ביטוי עצמי שלהם ברמה גבוהה . עקב הצלחתו נקרא לסייע בהקמת בית יתומים פולני ונתמנה קצין מבחן לנוער . היה מרצה באוניברסיטה ובמכון היהודי למורות בווארשה . פירסם ספרי עיון וספרי קריאה רבים לילדים . משגברה "האנטישמיות באירופה ועם עליית הנאציזם התקרב קורצ ' אק לפעילות היהודית הלאומית . היה חבר הסוכנות היהודית כנציג לא ציוני . ניקר פעמיים בארץ בשנים 1934 ו . 1936 אף שקל עלייה ארצה , אלא שלא היה נכון לנטוש את יתומיו . עם פרוץ המלחמה הועבר בית היתומים לגטו . בשנת , 1942 כשנשלחו הילדים ילטרבל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור