קוקמולומה וקוסמוגוניה 9יהדות

הקוסמולוגיה היא התורה בדבר הקוסמוס , היקום . הקסמוגוניה היא תורת התהוות העולם והתפתחותו , היא סיפור "בריאת העולם בספר בראשית . שאלת מהותו וטיבו של היקום ודרך היווצרותו של העולם כבר העסיקה את בני האדם מימי קדם . ניתנו לכך תשובות מיתולוגיות , פילוסופיות ומדעיות . אין כמעט שום תרבות שאין בה מיתוסים על היווצרות העולם , ושאלת הבריאה היא נושא מרכזי בכל הדתות הגדולות . היהדות עמדה בוויכוח מתמיד עם בעלי הריעות השונות בנושאים אלה מאז התקופה ההלניסטית . לפי סיפורי התורה , שבעקבותיהם הלכו גם חכמי המשנה והתלמודים , העולם ומלואו הם בחינת בריאה של הרצון האלוהי , שבראו יש מאין . כנגדם עומדת תורת התפתחות המניחה מציאותו של חומר , שממנו התפתחו והשתכללו כל העולמות מאליהם . חכמים ביקשו להתרחק מכל עיון בנושאים אלה . "אין דורשים במעשה בראשית אפילו בשניים " פסק רבי עקיבא ( משנה חגיגה ב , א . ( בן סירא כותב : "פלאות ממך אל תדרוש , ומכוסה ממך אל תחקור . במה שהורשית התבונן , ואין לך עסק בנסתרות " ( ג , יט-כ . ( פסוקים אלה מצוטטים , אם כלשונם ממש או בשינויים קלים , בדברי יחז " ל וחכמי ימי הביניים . אלא שלא ניתן ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור