הןקו^ךס הציוני

המוסד העליון של "ההסתדרות הציונית העולמית . זכות הבחירה ניתנה למי שנתן את "השקל הציוני , עד לביטולו לקראת הקונגרס הכ " ג . הצירים היו נבחרים ברשימות מפלגתיות כלל עולמיות ואירגונים ארציים . מאז הקמת המדינה היו מקומות שהמפלגות הגיעו לכלל הסכם על חלוקת המנדאטים ולא נערכו יותר בחירות . כך , דרך משל , לא נתקיימו במדינת ישראל מאז הקמתה שוס בחירות לקונגרס הציוני . הצירים נבחרים לפי תוצאות הבחירות לכנסת . כך משפיעים בעקיפין גס בוחרים ערביים על גודל הנציגות בקונגרס של המפלגות הציוניות . גם במדינות שונות בעולם מתחלקים המנדאטים לפי הסכמים . הקונגרס מקבל דין וחשבון מן ההנהלה על פעולותיה בין קונגרס לקונגרס . הוא מקיים דיונים בנושאים העומדים על הפרק , קובע את התקציב ובוחר במוסדות התנועה . תחילה היה הקונגרס מתכנס אחת לשנה , לאחר מכן — אחת לשנתיים ולאחרונה — אחת לשלוש שנים . עד כינון המדינה נתכנסו הקונגרסים במדינות שונות באירופה . מאז הקונגרס הכ " ג — הראשון לאחר קום מדינת ישראל — מתכנס הקונגרס בירושלים . הקונגרס הציוני הראשון נתכנס בבאזל שבשוייץ בימים 31-29 באוגוסט . 1897 עד מלחמת העולם הראשונה נתכנס...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור