(ה)קונגךס היהולי העולמי

אירגון יהודי עולמי של קהילות ואיגודים שונים . נוסד בשנת 1936 כדי להבטיח את קיומו ואת אחדותו של העם היהודי . הקונגרס היהודי העולמי ביקש לארגן את קיבוצי היהודים בכל העולם ולייצגם במאבק זה . כן שם לו למטרה לארגן את היהודים בכל אתר כחטיבה תרבותית עצמאית ולשמור על חירויותיהם כבני אדם . הקונגרס פועל להבטיח את המשך קיומו של העס היהודי כקיבוץ אתני במדינות השונות ולמען ביצור אחדותו . ועידת היסוד נתכנסה באוגוסט 1936 בז י נבה . השתתפו בה מאתיים ושמונים צירים משלושים ושלוש ארצות . סטיפן וייז נבחר יושב ראש ההנהלה וד " ר נחום "גולדמן יושב ראש הוועד המנהל . הקונגרס פתח משרד מדיני בז י נבה ליד חבר הלאומים , ופיתח פעילות מדינית אינטנסיבית נגד גרמניה וגרורותיה . הוא לחס בתעמולה הנאצית האנטישמית נגד היהודים והיהדות , וביקש להחדיר בתודעת העולם כי מעשי הטרור של הנאצים נגד היהודים הם שלב ראשון בתוכניתם להשתלט על העולם ולהנהיג בו את מישטרם . בתקופת מלחמת העולם השנייה מוקמו מישרדיו הראשיים של הקונגרס בניו יורק ובלונדון . משני מרכזים אלה פעל הקונגרס להביא לתודעת העולם את מעשי ההשמדה שעשו הנאצים במדינות שכבשו ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור