(ה)קונ4ךס היה ולי האמריקני

אירגון יהודי בארצות הברית . נוסד בראשית ימי מלחמת העולם הראשונה , כדי לסייע לקיבוצים היהודיים בעולם . בוועידה המכינה של הקונגרס , בשנת , 1916 הוחלט להילחם למען השגת שיווי זכויות מלא ליהודים בכל הארצות בעולם , להכרה בזכויותיו הלאומיות של העם היהודי ולקידום ענייניו בארץ ישראל . בשנת 1918 נתקיימה אסיפה מכוננת של הקונגרס , שהיתה מן הוועידות היותר גדולות וחשובות בקורותיה של יהדות ארצות הברית . ההחלטות שנתקבלו היו בשלושה תחומים : ( א ) שיגור משלחת לוועידת השלום בפאריס , ושיתוף פעולה עם נציגי היהודים מכל העולם למען הכרה בזכויותיהם ; ( ב ) שיתוף פעולה עם "ההסתדרות הציונית העולמית במאבקה בוועידת השלום למען הכרה בזכויותיהם ההיסטוריות של היהודים על ארץ ישראל , כהמשך -להצהרת בלפור ; ( ג ) הבטחת הזכויות הלאומיות של יהודי מזרח אירופה , וזכויות היהודים כמיעוטים במדינות החדשות שקמו לאחר המלחמה . בשנת 1922 הוקס הקונגרס מחדש , ביוזמתם של האירגונים הציוניים והאירגונים התומכים בהם . הוחלט להרחיב את פעולות הקונגרס לפעילות רבת היקף גס בקרב היהדות האמריקנית . בעלות הנאצים לשילטון בגרמניה , פעל הקונגרס למען...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור