קול ציון לגולה

שידורים בשפות לועזיות המיועדים אל יהודי התפוצות . שידורי "קול ציון לגולה " החלו בשנת 1950 במימונה של הסוכנות היהודית ורשות השידור . לשידורי "קול ציון לגולה " תפקיד נכבד בהבאת מידע נכון על ישראל ליהודים שבברית המועצות וביתר מדינות הגוש הקומוניסטי , הנתונים לתעמולה אנטי ישראלי עויינת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור