קול י^ךאל

שם רשות השידור במדינת ישראל עם הקמתה , כהמשך ל"קול ירושלים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור