קול ירושלים

שמו העברי של שירות השידור בארץ ישראל בתקופת המנדאט הבריטי . השירות הוקם בשנת . 1936 עם הקמתו ניטש ויכוח עקרוני וער לגבי שמו . הבריטים הציעו לקרוא לתחנה "ראדיו פלשתינא א " י , " לפי שהערבים התנגדו לשם "ארץ ישראל . " בלחץ היישוב היהודי ומוסדותיו נתקבל כפשרה השם "קול ירושלים . " תחנת השידור של "קול ירושלים " היתה עד שנת תש " ח ברמאללה והאולפנים היו בירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור