קויפמן, יחזקאל

. 1963-1889 פרופסור למקרא , סוציולוג ופובליציסט פילוסוף . נולד ברוסיה . משנת 1927 חי בארץ ישראל . היה מורה בבית הספר הריאלי בחיפה , ולאחר מכן באוניברסיטה העברית בירושלים . בחיבורו הגדול הראשון , "גולה וניכר , " הוא שוקד על ניתוח סוציולוגי מפורט של ההיסטוריה היהודית , עם שהוא שולל את המטריאליזם ההיסטורי . לא ההסברות התיאולוגיות והמטאפיסיות המקובלות — כגון תורת התעודה הלאומית המשיחית — יש בידן להעמידנו על הסיבות שעשו את היהדות חטיבה מיוחדת בהיסטוריה העולמית . זו נתפשת לאמיתה רק תוך חקר תפקידה הסוציאלי של האומה בתורת קיבוץ אתני . השאלה הלאומית היהודית היא רק חלק מן השאלה הלאומית הכללית , אבל היא מיוחדת באופיה , בדרישותיה ההיסטוריות וטעונה פיתיון מיוחד . במפעלו הגדול בן שמונת הכרכים "תולדות האמונה הישראלית" הוא סוקר את המקובלות בחקר כתבי הקודש ומעמיד ניתוח מעמיק משלו בכל השאלות בדבר מהותה והתהוותה של אמונת ישראל . בעיקרון הוא קיבל את גישתה הבסיסית של תורת התעודות אך חלק על מסקנותיה . הנחתו היסודית היא דבר מקוריותה וקדמותה של דת הייחוד הישראלית . עוד מחיבוריו : "בחבלי הזמן , " "הספור המקראי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור