קואו9ך?יה

פעולה שיתופית . שם כולל לאיגודי יצרנים וצרכנים ( קואופראטיבים ) הפועלים במשותף מתוך רצון חופשי . שיתוף זה בא לשם ביצוע תפקידים משותפים , או השגת מטרות משותפות , על ידי חילופי שירותים הדדיים ובאמצעות מפעל משותף העובד לפי תוכנית . האמצעים והעמל משותפים לכל חברי האיגוד , המקבלים עליהם גם את הסיכון שבהפסדים . מבחינים בקואופראציה יצרנית ( בחרושת ובחקלאות , ( צרכנית ואשראית . מטרת הקואופראציה היא להגדיל את חלקם של כל המאוגדים בה בחלוקת נכסים סוציאלית . הניסיונות הראשונים של קואופראציה בארץ ישראל נעשו עוד בימי העלייה השנייה . בשנת 1909 הטיל הקונגרס הציוני התשיעי על חמישרד הארץ ישראלי ביפו ( מוסד ההתיישבות של ההסתדרות הציונית ) להקים את המושב השיתופי הראשון _בארץ ישראל על פי תוכניתו של פרנץ אופנהיימר , המיוסדת על העיקרון של ביטול הבעלות הפרטית על הקרקע והתיישבות על אדמת הציבור . כך הוקמה מרחביה . היישוב היה מבוסס על צורת ביניים בין קומונה לבין טיפוס של מושב העובדים , מתוכנן כמשק גדול , עיבוד משותף של כל ענפי המשק וחלוקת השכר והרווחים על בסיס קואופראטיבי . איש איש קיבל את שכרו לפי שעות העבודה ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור