קדמיים , סדר

הסדר החמישי בששת סדרי המשנה . עוסק בהלכות ובעניינים הנוגעים * לבית המקדש בכלל , ובדיני הקורבנות וההקדש בפרט . יוצאת דופן מבחינה זו היא מסכת חולין , שעוסקת בהלכות הנוגעות לאכילת בשר חולין , כפי ששמה מעיד עליה . היא צורפה לסדר זה מפני שרוב הלכותיה , כגון שחיטה • וטריפה ובשר בחלב , נוהגות גם בבשר קודשים . הסדר כולל י"א מסכתות , המסודרות לפי גודלן ( מספר פרקיהן : ( זבחים , מנחות , חולין , בכורות , ערכין , תמורה , כריתות , מעילה , תמיד , מידות וקינים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור