קדשים

כינוי כולל למאכלים שחלה עליהם קדושה , והם כל הקורבנות "ומתנות הכוהנים והלוויים . הקודשים נחלקים לשלושה סוגים עיקריים : א . קודשי קודשים : קורבנות עולה , חטאת ואשם , שדרגת קדושתם היא הגבוהה ביותר . חלק מקורבנות אלה נשרף על המזבח וחלק נאכל על ידי הכוהנים בלבד , ורק בשטח בית המקדש . ב . קודשים קלים : אלה שדרגת קדושתם שנייה — זבחי שלמים , קורבנות תודה , ימעשר שני ועוד . רובם נאכלים לכל אדם , ואפשר לאוכלם בכל שטח העיר ירושלים . ג . קודשי הגבול : כינוי למתנות שמקבלים הכוהנים והלוויים — התרומות והמעשרות , והם יכולים לאוכלם בכל שטח ארץ ישראל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור