גןלש הלןךשים

המקום המקודש ביותר בבית המקדש , ששרתה בו ישכינה . במקדש שבנה שלמה הוא מכונה "דביר . " היה בן עשרים אמה על עשרים אמה וגובהו עשרים אמה . כתליו וסיפונו מלמעלה היו מצופים זהב ושתי דלתותיו היו עשויות עצי זית מחוטבים ומעוטרים בפטורי ציצים מצופים זהב . בתוכו עמד ארון הברית ובו שני לוחות הברית . שני כרובים עשויים זהב סוככו על הארון בכנפיהם . הכניסה לקודש הקודשים אסורה לכל , לבד מן הכוהן הגדול , שהיה נכנס לתוכו אחת בשנה , ביום הכיפורים , וזורק את דם הפר והשעיר של יום הכיפורים ומקטיר בו קטורת ונושא תפילה קצרה בהיכל . היה זה השיא בעבודת כוהן גדול ביום הכיפורים . זר הנכנס לקודש הקודשים חייב מיתה . גם כניסתו של כוהן גדול לעבודה היתה כרוכה בסכנת מוות אם היה פוגם בעבודה . לפיכך "יום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש " ( משנה יומא ז , ד . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור