קך^זה

הפסוקים "קדוש קדוש קדוש ה י צבאות מלא כל הארץ כבודו " ( ישעיהו ו , ג ) ו " ברוךכבוד ה י ממקומו " ( יחזקאל ג , יב ) שאומרים בברכת " יוצראור — " היא קדושה דישיבה , בחזרת הש " ץ לאחר הברכה השנייה יבעמידה — היא קדושה דעמידה , ובתוך _* " ובא לציון" — היא קדושה דסידרא . פסוקים אלה אומרים כביכול המלאכים בשמיים לפני הקדוש ברוך הוא . קדושה דישיבה , שנאמרת בתוך תפילת "יוצר אור , " כל עיקרה להכחיש טענות של מינים האומרים , שכביכול , הממשלה בידי השמש ושאר מאורות והם עושים כאשר יחפצו . כאן באה ההכרזה , שהכל בידי ה י המנהיג את עולמו , וכי גם מלאכי צבאות מקדשים ומייחדים אותו , שהוא בורא הכל . קדושה דעמידה נוסחה שונה קימעא בעדות השונות , להוציא את עיקרה שהוא שווה אצל כולן . אומרים אותה בעמידה , כשהרגליים צמודות זו לזו לקיים "ורגליהם רגל ישרה " ( יחזקאל א , ז , ( כמו מלאכי מעלה . קדושה שאומרים בתפילת מוסף מכונה גם "קדושה רבה" או "קדושה עילאה . " בעדות אשכנז היא פותחת ב " נעריצך ונקדישך" ואצל ספרדים וחסידים ב " כתר יתנו לך ה י אלוהינו מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצי מטה , יחד כולם קדושה לך ישלשו ....  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור