קדיש

תפילה הנאמרת בלשון הארמית שעניינה שבח וקילוס לקדוש ברוך הוא . נאמרת כל יום בתפילות הציבור ולאחר לימוד תורה בעשרה אנשים . יש כמה סוגי קדיש : קדיש שלם ( או קדיש תתקבל , ( חצי קדיש , קדיש יתום , קדיש דרבנן וקדיש הגדול . עיקרו של הקדיש הוא בפסוק "יהא שמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא " שמשמעו כלשון הפסוק : "יהי שם ה י מבורך מעתה ועד עולם " ( תהילים קיג , ב . ( הקדיש הוא הכרזה שאנו מאמינים בקדושת ה י ובגדולתו , ומתפללים ששמו יתקדש בעולם ומלכותו תתפשט על הכל . יש כאן הכרה שהכל נעשה ברצון ה י ובהשגחתו המוחלטת , וממילא הכל נעשה על פי סדרי ההשגחה , אפילו הדברים אינם נראים לאדם במבט החיצוני השטחי . לפיכך משולבת תפילה זו בתפילת הציבור , "כשהחזן אומרה והקהל עונה אחריו אמן . קדיש שלם אומר שליח הציבור בכל תפילה משלוש התפילות לפני סופה . קדיש זה מכונה גם קדיש תתקבל , שכן שליח הציבור אומר בו גם את הפסוק : " תתקבל צלותהון ובעותהון דכל ישראל קדם אבוהון די בשמיא " = ) תתקבל תפילתם ובקשתם של כל ישראל לפני אביהם שבשמים . ( חצי קדיש , והוא חלקו הראשון של הקדיש , אומר שליח הציבור בתפילת שחרית לפני "ברכו " ואח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור