קדושין, מסכת

מסכת בסדר נשים שעניינה הדרכים שמתקדשת האישה לבעלה . עוד במסכת זו כל הלכות הקידושין על פי התורה , דיני קניין של עבד עברי וכנעני וענייני יוחסין ( עשרה יוחסין עלו מבבל . ( במסכת ארבעה פרקים ויש לה תוספתא , • וגמרא בבבלי ובירושלמי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור