קדושין

מעשה כריתת הברית והקניין בין איש לאישתו . לפי ההלכה , כאשר איש ואישה מסכימים להינשא זה לזו , על האיש לומר לאישה במעמד שני עדים כי היא נעשית אישתו על ידי אחת מדרכי הנישואין שנקבעו לכך : במתן סמלי של כסף , או שווה כסף , במתן שטר התחייבות לאישה , ובכך שהוא בא עליה לשם נישואין . למעשה יש שני שלבים במעשה הנישואין : השלב האחד הוא " אירוסין , " שיש להם כל התוקף של נישואין , בלא מתן כל הזכויות . לאחר מכן כונס האיש את האישה אל ביתו במעמד עשרה אנשים ואז היא אישתו לכל דבר . בימינו נעשים האירוסין , דהיינו הקידושין , והנישואין כאחד . דרך הקידושין בשימת טבעת על אצבע האישה , היא קידושין בשווה כסף . מסדר הקידושין מברך ... " בורא פרי הגפן " וברכת האירוסין , ולאחר מכן אומר החתן : "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל , " ובכך היא מתקדשת לו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור