קדוש החדש

הכרזת ראש חודש על ידי בית הדין . לפנים היו מקדשים את החודש על פי עדות ראייה של שני עדים מהימנים . אלה היו מעידים שראו את הלבנה בחידושה ; שכן הלבנה מקיפה את כדור הארץ בעשרים ותשעה יום ושתים עשרה שעות וכשלושת רבעי השעה . החודש בלוח היהודי הוא לפי מחזור הלבנה . וכשהלבנה מתחילה מחזור חדש היא הולכת וגדלה עד שהיא מתמלאת בחצי החודש והיא שבה ומתמעטת , עד שהיא נעלמת מעינינו בסוף החודש . בראש חודש היא נולדת כאילו מחדש בצורת חרמש דק . לרגע זה קוראים "מולד . " הואיל וחישוב החודשים נעשה בימים שלמים , היו חודשים בני כ " ט יום וחודשים בני לי יום . בית הדין היה חייב לקדש את החודש על פי עדות של עדים שראו את הלבנה בחידושה . הגיעו העדים ביום כ " ט לחודש ונמצאה עדותם מכוונת , היה בית הדין מכריז על יום המחרת כיום ראשון של החודש החדש — ראש חודש . לא הגיעו העדים ביום כ " ט לחודש , או שהגיעו למחרת , היה בית הדין קובע את יום ל"א כראש חודש , יום אי לחודש החדש , והחודש הקודם היה מלא , בן לי יום . בדרך זו לא היה בישראל לוח קבוע , ואף לא ימים מסויימיס שחגים שונים עשויים לחול בהם או שלא לחול בהם . הכול היה תלוי בע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור