קללת #בת

פרקי תהילים שאומרים בליל שבת קודם תפילת ערבית , ובתווך הפיוט "• לכה דודי , " שחיבר ר י שלמה אלקבץ בצפת במאה הט " ז . מקובלי צפת הם גס שיסדו את סדר קבלת שבת כמות שהוא נוהג כיום . ששת מיזמורי תהילים ( צה-צט ומזמור כט ) שאומרים לפני "לכה דודי " הם כנגד ששת ימי החול . בתלמוד מסופר על רבי חנינא שהיה מתעטף בבגדיו ואומר : "בואו לקראת שבת המלכה " ( שבת קיא ע " א . ( מקובלי צפת קיבלו את הדברים כפשוטם והיו יוצאים אל מחוץ לעיר לקבל פני שבת . אחרי "לכה דודי " אומרים שני פרקי תהילים ( צב-צג ) "מזמור שיר ליום השבת" ו " ה י מלך גאות לבש . " נהגו לאמר שני פרקים אלה לפני תפילה ערבית עוד בזמן קדום — אם כי לאחר תקופת "הגאונים . * הרמב"ם כבר ידע על מנהג זה , והוא מצוי בכל המנהגים . מיספר המילים בשמונת פרקי התהילים של קבלת שבת הוא — 702 כמניין שבת . בעדות אשכנז אומרים לומדים פרק "במה מדליקין " ממסכת שבת 1 פרק ב ; 1 יש _שמקדימין אותו לפני תפילת יערבית ויש שאומרים אותו בסופה . חסידים אומרים קטע מן "' הזוהר" — "כגוונא . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור