קללה

כינוי "לתורת הסוד בישראל ולספרותה . "במשנה מצויינת הקבלה כשלשלת הקבלה של "התורה שבעל פה מדור דור ( אבות א , א . ( כאן אין מדובר דווקא בתורת הנסתר . רק במאה הי"ג , עם התגלותו של ספר "הזוהר , החלו לכנות בשם זה את תורת הסוד . ביסוד הקבלה של המאה הי " ג מונח עיקר כללי והוא מושג האצילות . המקובלים ראו את האלוהות כאור רוחני זך ואין סופי , וייחסו את כל היקום להאצלה ממקור ראשוני זה . אולם לא הסתפקו בראייה זו , וביקשו ללמוד את מהותה הפנימית . את דרכי התגלותו השונות של האלהים קראו " ספירות " והירבו לעסוק ביחסי הגומלין שביניהן ובהשפעתן על היקום . גם את מקור הנשמה של האדם ראו כאילו היא קרוצה מן העולמות העליונים . לדעתם , תכלית הנשמה , וממילא גס תכלית האדם , להשתדל להתעלות למדריגה גבוהה יותר , כדי לשוב ולהתקרב למקור האלוהי ולגאול את המין האנושי ואת העולם כולו מן המדריגה השפלה שהם נתונים בה . מתוך הנחה שנשמות ישראל באות ממקור נעלה יותר מאשר נשמות בני האומות האחרות , נועד לעס היהודי בתפישת המקובלים תפקיד מיוחד . בני ישראל חייבים להיות ראויים למוצאם זה , ועליהם להקפיד על חיי קדושה וטהרה , אחווה וליכוד...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור