קבוצה וקבוץ

הקבוצה היתה ועודנה הניסיון היותר נועז למזג את האידיאל הלאומי ואת האידיאל האנושי החברתי בדפוס חיים אחד . שתי בשורות הפעימו את צעירי היהודים במזרח אירופה בשלהי המאה הי"ט , ובראשית המאה הכ י : האחת — בשורת התחייה הלאומית , ריכוז היהודים בארצם , שיבתם לעבודה , לטבע ולמעמד ממלכתי ; השנייה — הבשורה על הריסת מישטרי עוול , בשורת הצדק , השיוויון והשיתוף , אשר יוטלו בכוח רצונו של מעמד חדש ועולה בהיסטוריה . מייסדי הקבוצה , אנשי "העלייה השנייה , " שאפו להקים חברת עובדים חקלאית , שחייה אינם מבוססים על רכוש פרטי , אלא על שיתוף מלא ועל אחוות אמת . תנאי חייהם הקשים של הפועלים העבריים באותן השנים — חוסר עבודה , רעב , קדחת , בדידות , יחס מתנכר מצד מרבית איכרי המושבות , ומעל לכל אלה העדר ניסיון בעבודה גופנית וחקלאית — סייעו להגברת חלומות השיתוף ולהגשמתס . המציאות דירבנה והמריצה את הפועלים להתלכד לחבורות שיתופיות — קומונות , כדרך שכינו אותן אז — כדי להסתייע זו בזו בחומר וברוח וכדי לשוות לחייהם מהרגשת הבית והמשפחה , אשר חסרונם הורגש ביותר . חבורה כזו של פועלים שכירים , שהתלכדה בחדרה הקימה בשנת 1909 על אדמו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור