עןב הי1^ר

ספר מוסר שחיבר ר י צבי הירש קוידאנובר , מיוצאי פולין שבגרמניה (!) 1650 ) גילנה 1712 — פראנקפורט . ( נדפס לראשונה בשנת . 1705 נועד "להורות הדרך הישר והטוב לאנשים אשר המה כערכי ( כלומר כערך המחבר ) ולפחותים ממני . " משולבים בו קטעים מספרי מוסר קדומים , דרשות מקוריות ותיאור מעשים מוסריים מניסיונו האישי של המחבר . בספר מתוארות התלאות המצפות בגיהנום לחוטאים . הוא כולל סיפורי נפלאות בסוגיות ישכר ועונש . בספר ניכרת יפה ההשפעה הרבה שנודעה עדיין ביהדות לקבלה , ומצד שני משתקף בו רישומן של הפרצות הראשונות באורח החיים המסורתי שנבעו בו בהשפעת המגע של חוגים יהודיים עם משכילי האומות . הוא משקף את רדיפות היהודים באירופה , ואת אווירת היאוש בעקבות משבר השבתאות . המחבר מבקש לחזק את דבריו בראיות על פי " הזוהר " ושאר מאמרי _ חז"ל . עם זאת הוא מטיף נגד מעשי "חדשים מקרוב באו , שמרגילים לקטנים בלשון צרפת ובשאר לשונות , " ותובע ללמד את הילדים רק לשון הקודש . הספר נקרא "קב הישר " בשל חלוקתו לק"ב פרקים , ובגלל הרמז הכלול בו . לשמו של המחבר : "קב " — בגימטריא צבי , "הישר " — הירש בחילוף אותיות . השם גם מרמז לשאי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור