קאפו

כינוי לאסיר שנתמנה אחראי על אסירים במחנות הריכוז הנאציים . המקור לשם זה שניתן להם לא ברור . יש סבורים שהוא מן האיטלקית שבה המלה 0 ק _02 היא "ראש . " אחרים ראו בה ראשי תיבות של המלים הגרמניות " קאמרדשאפטס 9 _וליצי . " שלא כמו אנשי מועצות היהודים , שהיו לרוב מנכבדי הציבור , היו הקאפו בדרך כלל גברתנים ואלימים . הם מונו על ידי אנשי הס"ס ותפקידם היה לדאוג לביצוע מדוקדק של פקודותיהם ולפקח על האסירים שינהגו לפי הפקודות . הס היו בעיקר המפקחים על ביצוע העבודות , אך מהם שהיו גם ממונים על מטבחים ובתי חולים . הם זכו לטובות הנאה משמעותיות בתנאי המחנות , באוכל , בלבוש ובדיור . יהודים נתמנו לתפקיד זה רק במחנות שהיו מאוכלסים כולם ביהודים . מן הגויים היו ממנים לעיתים אסירים שנידונו לרצות עבירות שעברו . היו מהם שנהגו כשורה ואף סייעו לכלואי המחנות , אך רביס היו שהחניפו לגרמנים ואף סייעו בידם , החמירו עם הנתונים לפיקוחם ואף התעללו בהם . והיו אף יהודים ויהודיות שירדו לשפל המדרגה בהיותם בתפקיד זה . מהם שהובאו לדין בישראל על פי חוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור