צער בעלי חיים

איסור לנהוג באכזריות עם בהמות , חיות ועופות ושאר בעלי חיים . אין לצערם שלא לצורך ואם צריך להרוג אותם יש למעט ככל האפשר בכאבם . לומדים זאת מן הפסוק : "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב ( תעזור ) עמו " ( שמות כג , ה . ( ופירש חז"ל : "שונאך — אפילו רשע או גוי , משום צער בעלי חיים " ( בבא מציעא לב ע " א . ( מצוות שונות נאמרו לגבי התייחסות נאותה לבעלי חיים , כך שילוח הקן ( דברים כב , ו , ( מצוות מנוחת הבהמה בשבת ( דברים ה , יד , 1 "לא תחסום שור בדישו" ( דברים כה , ד , ( "ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד " ( ויקרא כב , כח . ( חז"ל הוסיפו שאסור לאדם לקנות בהמה , חיה ועוף אלא אם כן התקין להם מזונות . אסור לאדם שיאכל קודם שיאכיל את בהמתו , שכן כתוב : "ונתתי עשב בשדך לבהמתך " ורק אחר כך "ואכלת ושבעת " ( דברים יא , א . ( מלאכות שונות הותרו בשבת ובמועד כדי למנוע צער בעלי חיים . גם האגדה הטיפה להקפיד על צער בעלי חיים . משה רבינו וגם דוד המלך נבחרו לתפקידיהם משוס שחסו על הצאן שרעו . רבי יהודה הנשיא נענש על שלא ריחם על עגל שנמלט מן "השחיטה . השחיטה היהודית נעשית בידי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור