?נע

מונח מדיני כלכלי מושאל מן האנגלית ( ץ 1 ו _5161 ט , _( 3 שמשמעו חיסכון קיצוני בצריכה . הצנע הונהג בבריטניה בשנות מלחמת העולם השנייה ולאחריה , וכן במדינות חבר העמים לרבות את _ארץ ישראל . על הצנע עוד החליטה הממשלה הזמנית של מדינת ישראל , והיא קיבלה את אישורה מן הכנסת ב . 22 . 4 . 49 הטעם לכך היה מיעוט האמצעים הכלכליים של המדינה הצעירה והענייה , שנדרשה לקלוט המוני עולים ומן הצד האחר להקצות משאבים אדירים לביסוס כוחה הצבאי נגד המתנכלים . מישטר הצנע , שניהל שר האספקה והקיצוב דב יוסף , הביא להנהגת קיצוב חמור בהספקת מצרכים חיוניים עד שהבטיח את המינימום ההכרחי . כך הוגבל כל יבוא של דברי מותרות . השאיפה היתה הגברת הקנייה של תוצרת הארץ ועידוד הייצור והקטנת הגרעון במטבע חוץ על ידי צימצום היבוא . הצנע לא האריך ימים הרבה . משהוחמר ( הוחלט גס על קיצוב במוצרי הלבשה והנעלה קמה התמרמרות גדולה . בנובמבר 1950 הודח דב יוסף ובהדרגה , לאחר כמה שנים , בוטל הצנע .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור