לניעות

פרישה מכל דבר מגונה הפורץ גדרי המוסר והנימוס . הצניעות היא מן היסודות של המוסר היהודי , עד שמיכה העמיד אותה כאחת משלוש הדרישות של הבורא מאת האדם : "הגיד לך , אדם , מה טוב ומה ה י דורש ממך : כי אס עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך " ( ו , ח . ( • התלמוד מלא אמרות בדבר התנהגות צנועה בכל תחומי החיים ; באכילה ובשתייה , בעשיית צרכים ובהרגלי ניקיון , ביחסים שבין אדם לחברו ובהליכותיו . חייב אדם לנהוג בצניעות גם בהיותו בינו לבין עצמו לפי שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו . במיוחד הודגשה הצניעות שחייבת בה בת ישראל . צניעותה מאפיינת "דת יהודית . " היא באה לידי ביטוי בהתנהגות מרוסנת , בהינזרות מהוללות עם בחורים , בכיסוי הראש ( לאישה נשואה ) ובלבוש צנוע ; וכל הפרוצה בדברים אלו הריהי מגורשת מבעלה ללא כתובה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור