?¥דונימ־?/זליחים

חברי ה " הגנה" שנשלחו בימי מלחמת העולם השנייה _מארץ ישראל והוצנחו ממטוסים מאחורי קווי האויב באירופה . הצנחנים התגייסו ליחידות מיוחדות של הצבא הבריטי , שם הוכשרו לבצע פעולות נגד האויב ולארגן מחתרת להצלת יהודים . הבריטים ניאותו , לאחר משא ומתן מייגע , לקלוט כמאתיים חמישים וחמישה מתנדבים ומתנדבות , שהגיעו בעיקר מן ההתיישבות העובדת . שלושים ושניים מהם יצאו לפעולה . שנים עשר מהם נתפשו בעת מילוי משימתם ושבעה מתוכם הוצאו להורג או נעלמו . הנשארים השתתפו באירגון העזרה ליהודי אירופה אחרי תבוסת הנאצים ולעלייתם ארצה . ואלה הצנחנים שנפלו : צבי בן יעקב , אבא ברדיצ י ב , פרץ גולדשטיין , חיים אנצו סירני , חנה * סנש וחביבה רייק . כולם חיו חברי התנועה הקיבוצית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור